HƯỚNG DẪN 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

 

Đăng ký có 2 đối tượng là đăng ký tài khoản công dân và đăng ký tài khoản doanh nghiệp

1. Đăng ký tài khoản công dân

Để thực hiện đăng ký tài khoản công dân ta thực hiện theo các bước sau:

  •  Bước 1: Chọn “Đăng ký

  • Bước 2: Thực hiện điền thông tin vào form đăng ký tài khoản công dân

  • Bước 3: Click “Đăng ký” để hoàn tất thủ tục đăng ký. Nếu click “Quay lại” chuyển tới đăng ký tài khoản doanh nghiệp.

Khi đăng ký thành công hệ thống thông báo xác nhận email:

  • Bước 4: Xác nhận đăng ký.

Sau khi click “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăng ký của bạn.

Ta thực hiện truy cập vào đường link đã gửi để xác nhận.

Sau khi vào link để xác nhận ta nhận được email thông báo password cho tài khoản đã tạo

Tới đây ta thực hiện xong quá trình đăng ký tài khoản. Để kiểm tra ta thực hiện đăng nhập lại với tài khoản và password đã cấp. 

2. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Để thực hiện đăng ký tài khoản doanh nghiệp ta thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Chọn “Đăng ký

  •  Bước 2: Click button "Doanh nghiệp"
  •  Bước 3: Thực hiện điền thông tin vào form đăng ký tài khoản doanh nghiệp

  • Bước 4: Click “Đăng ký” để hoàn tất thủ tục đăng ký. Nếu click “Quay lại” chuyển tới đăng ký tài khoản công dân.
  • Bước 5: Xác nhận đăng ký.

Sau khi click “Đăng ký” hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăng ký của bạn.

Ta thực hiện truy cập vào đường link đã gửi để xác nhận.

Sau khi vào link để xác nhận ta nhận được email thông báo password cho tài khoản đã tạo

Tới đây ta thực hiện xong quá trình đăng ký tài khoản. Để kiểm tra ta thực hiện đăng nhập lại với tài khoản và password đã cấp. 

 

Tải HDSD Đăng ký tài khoản tại đây