Trang dịch vụ công liên kết

Sở Tài chính

Danh sách thủ tục hành chính

Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
STT Tên thủ tục Lĩnh vực thủ tục Cơ quan quản lý Mức độ
1
Xuất Bản
Sở Thông tin và Truyền thông
3
2
Văn Hóa
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
3
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
4
Quản Lý Cạnh Tranh
Sở Công thương
3
5
Giáo Dục Đào Tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
6
Hệ Thống Văn Bằng Chứng Chỉ
Sở Giáo dục và Đào tạo
3
7
Vật Liệu Nổ Công Nghiệp
Sở Công thương
3
8
Việc Làm
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
3
9
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
4
10
Báo chí
Sở Thông tin và Truyền thông
3
11
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
12
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
13
Phát Thanh Truyền Hình Và Thông Tin Điện Tử
Sở Thông tin và Truyền thông
3
14
Nghệ Thuật Biểu Diễn
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
3
15
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
3
16
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
17
An Toàn Bức Xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
4
18
Chăn Nuôi Và Thú Y
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
19
Khám Chữa Bệnh
Sở Y tế
3
20
Đầu Tư Tại Việc Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư
3
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11