HƯỚNG DẪN

NHẬN KẾT QUẢ HỒ SƠ

(Dành cho người làm thủ tục nhận kết qủa)

Đối với hồ sơ trạng thái Hoàn thành.

  • Bước 1: Trên Menu, chọn “Tra cứu hồ sơ

 

  • Bước 2: Chọn hồ sơ trạng thái “Hoàn thành” cần nhận kết quả, click vào nút “Xem”, hiển thị cửa sổ chi tiết hồ sơ.
  • Bước 3: Tại tab “Kết quả hồ sơ”, chọn vào hồ sơ giấy tờ để tải xuống kết quả.

 

 

Tải hướng dẫn Nhận kết quả hồ sơ tại đây