HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Dành cho người làm thủ tục thanh toán phí)

 

- Đối với hồ sơ có yêu cầu thanh toán phí, người làm thủ tục vào Yêu cầu thanh toán

 

 

- Chọn “Thanh toán Trực tuyến” để thanh toán trực tuyến qua keypay

 

 

- Hệ thống sẽ link tới hệ thống thanh toán của key. Người làm thủ tục thực hiện thanh toán

  Bước 1: (1) Chọn Thẻ thanh toán

                (2) Chọn “Thanh toán

 

 

  Bước 2: Chọn phương thức thanh toán

 

 

Bước 3: (1) Điền các thông tin thẻ

                (2)Chọn “Pay” để thanh toán

 

 

Bước 4: Hệ thống Keypay thông báo thành công

 

 

Bước 5: Quay về hệ thống dịch vụ công

 

 

- Trạng thái chuyển sang “Hoàn thành”

 

 

- Đối với trường hợp người làm thủ tục thanh toán tại ngân hàng sẽ chọn “Báo nộp chuyển khoản

 

 

- Màn hình Báo nộp chuyển khoản hiển thị người làm thủ tục

(1)Tải chứng từ giao dịch lên

(2)Chọn “Báo nộp chuyển khoản

 

 

- Trạng thái chuyển sang “Đã báo nộp”

 

 

Tải HDSD Thanh toán tại đây