HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

(Dành cho người làm thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến)

I. Nộp hồ sơ

- Kết quả khi đăng nhập người làm thủ tục sẽ chọn Tab “Nộp hồ sơ”:

 

 

Sau khi chọn người làm thủ tục sẽ ở màn hình Nộp hồ sơ

Bước 1Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ

- Tại màn hình Danh sách các hồ sơ. Người làm thủ tục kích chọn Thủ tục theo cơ quan thực hiện:

(1) Kích vào tên thủ tục sẽ sang màn hình hướng dẫn chi tiết của thủ tục

(2) Kích vào icon Tạo hồ sơ để Nộp hồ sơ

 

 

Bước 2Khai và tải thành phần hồ sơ

- Người làm thủ tục kích chọn “Ghi lại” nếu không thay đổi thông tin hồ sơ.

 

 

Người làm thủ tục chọn “Tải giấy tờ lên”:

(1) Người làm thủ tục có thể sửa tên giấy tờ

(2) Nhập số hiệu văn bản, Ngày văn bản

(3) Upload giấy tờ từ máy lên

(4) Tích ký số nếu NLTT muốn ký số văn bản

(5) Giới hạn định dạng file và kích thước file tải lên

(6) Chọn “Đồng ý”

 

http://hanoi.fds.vn:2180/documents/20626/144571/DNHT-5.png/fae01439-d82f-42f3-9baa-b3553ea183fa?t=1496203355540

 

+ Người làm thủ tục có thể chọn giấy tờ ở Kho lưu trữ những giấy tờ đã từng tải lên:

 

http://hanoi.fds.vn:2180/documents/20626/144571/DNHT-6.png/7307345d-d8bc-41a1-8de0-d96e32a0a690?t=1496203612848

 

Người làm thủ tục chọn “Khai trực tuyến” đối với những thành phần có form khai trực tuyến:

Nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu * đỏ

Sau khi nhập đầy đủ thông tin người dùng Kích chọn “Ghi lại” để lưu những thông tin vừa nhập

 

http://hanoi.fds.vn:2180/documents/20626/144571/DNHT-7.png/4657196b-4e66-47ad-a215-14325359abe9?t=1496203790305

 

Sau khi ghi lại button “Khai trực tuyến” sẽ thànhXem biểu mẫu

 

 

Kích chọn “Xem biểu mẫu”xem thông tin nội dung hình ảnh bản ghi vừa nhập

Nhấn vào ô số bên cạnh “Xem biểu mẫu”

Để xem trước bản in, Nhấn “Xem” trong giao diện phiên bản giấy tờ

Người làm thủ tục chọn đủ thành phần hồ sơ ấn chọn “Ghi lại” để lưu nhá

Bước 3: Gửi hồ sơ

- Khi tải xong thành phần hồ sơ, người làm thủ tục tiến hành Gửi hồ sơ đi

(1) Chọn “Gửi hồ sơ” để gửi hồ sơ đi

 

 

II. Bổ sung hồ sơ

- Đối với trường hợp hồ sơ yêu cầu bổ sung, Người làm thủ tục bổ sung cho hồ sơ

-Tại màn hình Danh sách hồ sơ.

(1)Chọn trạng thái hồ sơ “Bổ sung hồ sơ”

(2)Chọn “Sửa hồ sơ”

 

 

-Màn hình chi tiết hồ sơ hiển thị. Tại Tab Kết quả

(1)Xem Thông báo Cán bộ gửi

(2)Xem công văn yêu cầu bổ sung

 

http://hanoi.fds.vn:2180/documents/20626/144571/TTP-13.png/23004c76-c13e-4aee-b97e-5c78aac50a3b?t=1496222599101

 

-Người làm thủ tuc vào màn hình Thành phần hồ sơ

(1)Tiến hành bổ sung theo yêu cầu

(2)Chọn “Gửi lại” để gửi lại hồ sơ tới cán bộ

 

http://hanoi.fds.vn:2180/documents/20626/144571/TTP-14.png/e44582af-9cb8-4897-8abc-84286700d679?t=1496222683803

 

Tải HDSD Nộp hồ sơ tại đây