Danh sách cán bộ

not image loaded
 •  Nguyễn Thị Hằng
 •  Sở Công thương
 •  T18-01.003.0008
 •  Chuyên Viên
 •  0974699309
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (1008)
Rất hài lòng (1005)
100%
Hài lòng (3)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Cầm Thị Thủy
 •  Sở Xây dựng
 •  T18-01.003
 •  Chuyên Viên
 •  02123858698
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (116)
Rất hài lòng (114)
98%
Hài lòng (2)
2%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Thu Hà
 •  Sở Nội vụ
 •  T18-01.003.0020
 •  Chuyên Viên
 •  0836067515
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (219)
Rất hài lòng (219)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Phạm Thùy Dung
 •  Bảo hiểm xã hội
 •  T18-01.003.0024
 •  Chuyên Viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Giang
 •  Văn phòng UBND tỉnh
 •  T18-01.003.0021
 •  Chuyên Viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (101)
Rất hài lòng (101)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Cầm Thị Mai Lưu
 •  Sở Tư pháp
 •  T18-01.004.0017
 •  Chuyên Viên
 •  0347620819
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (76)
Rất hài lòng (76)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Phan Nhật Trang
 •  Sở Thông tin và Truyền thông
 •  T18-01.003.0026
 •  Chuyên viên
 •  02123750983
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (1)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (1)
100%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Trần Tuyết Nhung
 •  Sở Giao thông vận tải
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Lò Ái Liên
 •  Cục Thuế
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Anh
 •  Sở Y tế
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (1)
Rất hài lòng (1)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%