Danh sách cán bộ

not image loaded
 •  Lê Thị Loan
 •  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (202)
Rất hài lòng (201)
100%
Hài lòng (1)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Hòa
 •  Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (348)
Rất hài lòng (348)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Trung Đức
 •  Công an tỉnh
 •  Cán bộ
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Tạ Thị Minh Nguyệt
 •  Công an tỉnh
 •  Cán bộ
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Ngô Thị Hồng Nhung
 •  Sở Giáo dục và Đào tạo
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (342)
Rất hài lòng (304)
89%
Hài lòng (38)
11%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Phạm Thị Hà
 •  Sở Tài chính
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Phạm Thị Phương Trinh
 •  Sở Kế hoạch và Đầu tư
 •  Chuyên viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (88)
Rất hài lòng (88)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Thanh Huyền
 •  Sở Tài nguyên và Môi trường
 •  Chuyên Viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (324)
Rất hài lòng (324)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Phùng Hưng
 •  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
 •  Chuyên Viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (1)
Rất hài lòng (1)
100%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%
not image loaded
 •  Nguyễn Thị Hằng
 •  Sở Công thương
 •  Thanh tra viên
Xin quý khách vui lòng đánh giá chất lượng dịch vụ
Tổng số lượt đánh giá: (0)
Rất hài lòng (0)
0%
Hài lòng (0)
0%
Không hài lòng (0)
0%