Hướng dẫn sử dụng

Tổ chức, cá nhân lựa chọn menu “DỊCH VỤ CÔNG” để tiến hành tra cứu thông tin của thủ tục hành chính. TTHC Image 01 Tổ chức, cá nhân click chọn 1 thủ tục hành chính cần tra cứu, thông tin chi tiết về thủ tục hành chính sẽ hiện ra: TTHC Image 02 Người làm thủ tục có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính: Bằng cách click vào nút “Nộp hồ sơ” hoặc in hướng dẫn thủ tục hành chính bằng nút “In” TTHC Image 03
NopHsTrucTuyen 01
NopHsTrucTuyen 02
NopHsTrucTuyen 03
NopHsTrucTuyen 04
NopHsTrucTuyen 05
NopHsTrucTuyen 06
NopHsTrucTuyen 07
NopHsTrucTuyen 08
NopHsTrucTuyen 09
NopHsTrucTuyen 10
NopHsTrucTuyen 11
NopHsTrucTuyen 12
NopHsTrucTuyen 13
TienIchHoTro 01
TienIchHoTro 02
TienIchHoTro 03
TienIchHoTro 04
DanhGiaCanBo 01
DanhGiaCanBo 02
HoiDap 01
HoiDap 02
HoiDap 03
DanhGiaTTHC 01
DanhGiaTTHC 02
DanhGiaTTHC 03
(Dùng cho USB Token cho đơn vị Viettel cung cấp - ViettelCA)

Lưu ý : Để thực hiện ký số cần:
- Cài đặt Token manager của USB Token (trong ổ CD khi cắm thiết bị USB Token ký số vào máy tính).
- Cài đặt phần mềm Plugin tải tại đây: Tải Plugin

Sau khi cài đặt phần mềm Plugin và đã cắm UBS Token ký số vào máy tính, người dùng thực hiện các bước sau để ký số:


KySo 01
KySo 02
KySo 03
    a. Trường hợp chọn ký số bằng USB Ký số:
KySo 04
KySo 05

  Sau khi Người dùng chọn “Đăng nhập”, hệ thống sẽ thực hiện ký số tài liệu của người dùng. Sau khi hệ thống thực hiện ký số thành công, hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình thông tin Chi tiết hồ sơ (Bước_4.1) và thông báo đã ký số thành công.

    b. Trường hợp chọn ký số bằng SIM Ký số:
KySo 06

  Lúc này, Người dùng sẽ xác nhận ký số trên điện thoại đang sử dụng cài sim đã được đăng ký ký số. Sau khi hoàn thành xác nhận ký số trên điện thoại, hệ thống sẽ thực hiện ký số tài liệu của người dùng và tự động chuyển về màn hình hiển thị thông tin Chi tiết hồ sơ (Bước_4.1) và thông báo đã ký số thành công.

KySo 07
KySo 08
Lưu ý : Để thực hiện ký số cần:
- Cài đặt ứng dụng "MySign" trên appStore/CH Play.

Sau khi cài đặt và đăng nhập vào phần mềm, người dùng thực hiện các bước sau để ký số:


KySo 01
KySo 02
KySo 02
KySo 03
KySo 03

  Sau khi hoàn thành xác nhận ký số trên điện thoại, hệ thống sẽ thực hiện ký số tài liệu của người dùng và tự động chuyển về màn hình hiển thị thông tin Chi tiết hồ sơ (Bước_4.1) và thông báo đã ký số thành công.

KySo 07
KySo 08

- Cho phép NSD tra cứu thông tin của công dân dựa vào thông tin: Họ và tên người nộp, số CMND/CCCD, ngày sinh.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Tiếp nhận”. Sau đó, chọn TTHC và thêm mới hồ sơ.
(Bước 1 thao tác như thêm mới hồ sơ hàng ngày)

+ Bước 2: Tại giao diện nhập thông tin hồ sơ, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 01

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Tra cứu thông tin”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Tra cứu thông tin người nộp hồ sơ” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, số CCCD/CMND, ngày sinh.
DuLieuDanCu 02


- Cho phép NSD tra cứu thông tin hộ gia đình công dân dựa vào thông tin: Họ và tên, Năm sinh, số định danh (CCCD/CMND), số định danh người trong gia đình.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Tiếp nhận”. Sau đó, chọn TTHC và thêm mới hồ sơ.
(Bước 1 thao tác như thêm mới hồ sơ hàng ngày)

+ Bước 2: Tại giao diện nhập thông tin hồ sơ, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 03

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Xác nhận thông tin hộ gia đình”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Xác nhận thông tin hộ gia đình” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, Năm sinh, số định danh (CCCD/CMND), số định danh người trong gia đình.
DuLieuDanCu 04


- Cho phép NSD kiểm tra số chứng minh thư nhân dân và số định danh cá nhân có phải của một người hay không dựa vào thông tin: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, số định danh cá nhân.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Tiếp nhận”. Sau đó, chọn TTHC và thêm mới hồ sơ.
(Bước 1 thao tác như thêm mới hồ sơ hàng ngày)

+ Bước 2: Tại giao diện nhập thông tin hồ sơ, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 05

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Xác nhận số định danh và CMTND”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Kiểm tra” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, số định danh cá nhân.
DuLieuDanCu 06


- Cho phép NSD tra cứu thông tin của công dân dựa vào thông tin: Họ và tên người nộp, số CMND/CCCD, ngày sinh.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Hồ sơ trực tuyến”. Chọn TTHC, sau đó chọn hồ sơ trực tuyến cần thao tác.
(Bước 1 thao tác như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hàng ngày)
DuLieuDanCu 07

+ Bước 2: Tại giao diện xác nhận hồ sơ trực tuyến, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 08

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Tra cứu thông tin”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Tra cứu thông tin người nộp hồ sơ” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, số CCCD/CMND, ngày sinh.
DuLieuDanCu 09


- Cho phép NSD tra cứu thông tin hộ gia đình công dân dựa vào thông tin: Họ và tên, Năm sinh, số định danh (CCCD/CMND), số định danh người trong gia đình.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Hồ sơ trực tuyến”. Chọn TTHC, sau đó chọn hồ sơ trực tuyến cần thao tác.
(Bước 1 thao tác như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hàng ngày)
DuLieuDanCu 10

+ Bước 2: Tại giao diện xác nhận hồ sơ trực tuyến, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 11

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Xác nhận thông tin hộ gia đình”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Xác nhận thông tin hộ gia đình” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, Năm sinh, số định danh (CCCD/CMND), số định danh người trong gia đình.
DuLieuDanCu 12


- Cho phép NSD kiểm tra số chứng minh thư nhân dân và số định danh cá nhân có phải của một người hay không dựa vào thông tin: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, số định danh cá nhân.
- Để thực hiện tra cứu, NSD thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: NSD vào menu “Hồ sơ trực tuyến”. Chọn TTHC, sau đó chọn hồ sơ trực tuyến cần thao tác.
(Bước 1 thao tác như tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hàng ngày)
DuLieuDanCu 13

+ Bước 2: Tại giao diện xác nhận hồ sơ trực tuyến, NSD chọn nút “Tra cứu từ CSDL Dân cư” như hình minh họa bên dưới.
DuLieuDanCu 14

+ Bước 3: Tại giao diện Tra cứu thông tin công dân, NSD chọn mục “Xác nhận số định danh và CMTND”. Sau đó, nhập các thông tin bắt buộc và chọn nút “Kiểm tra” như hình minh họa phía dưới.
*Các trường dữ liệu bắt buộc nhập gồm: Họ và tên, số chứng minh thư nhân dân, số định danh cá nhân.
DuLieuDanCu 15