Đến tháng 10-2022 Tỉnh Sơn La 100% Hồ sơ đúng hạn Đã tiếp nhận: 0 Đã giải quyết: 0 (Tự động cập nhật vào: 03-10-2022)