Đến tháng 12-2023 Tỉnh Sơn La 100% Hồ sơ đúng hạn Đã tiếp nhận: 5559 Đã giải quyết: 3774 (Tự động cập nhật vào: 10-12-2023)