Trợ lý ảo Dịch vụ công Sơn La
Trợ lý ảo giải đáp thông tin, thắc mắc, yêu cầu của người dân về dịch vụ công. Anh/chị vui lòng nhập yêu cầu để được hỗ trợ.
STT Mã hồ sơ Tên cá nhân / tổ chức Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00.17.H52-231211-0002 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘC CHÂU - NGUYỄN VĂN TÙNG 11-12-2023 02-01-2024 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
2 000.00.17.H52-231211-0001 TRƯƠNG VĂN THẮNG 11-12-2023 14-12-2023 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
3 000.00.17.H52-231207-0002 LÊ CAO NGUYÊN 07-12-2023 12-12-2023 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
4 000.00.17.H52-231207-0001 CÔNG TY TNHH XUÂN PHONG TÂY BẮC - DƯƠNG THỊ THU HIỀN 07-12-2023 12-12-2023 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
5 000.00.17.H52-231204-0001 THƯ VIỆN TỈNH 04-12-2023 25-12-2023 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
6 000.00.17.H52-231201-0002 DEO VAN HUNG 01-12-2023 06-12-2023 Đã trả kết quả
7 000.00.17.H52-231201-0001 SỞ CÔNG THƯƠNG 01-12-2023 22-12-2023 Đã trả kết quả
8 000.00.17.H52-231129-0003 SỞ TƯ PHÁP 29-11-2023 20-12-2023 Đã trả kết quả
9 000.00.17.H52-231129-0001 SỞ TƯ PHÁP 29-11-2023 20-12-2023 Đã trả kết quả
10 000.00.17.H52-231129-0002 SỞ TƯ PHÁP - PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 29-11-2023 20-12-2023 Đã trả kết quả
11 000.00.17.H52-231129-0004 SỞ TƯ PHÁP 29-11-2023 20-12-2023 Đã trả kết quả
12 000.00.17.H52-231128-0001 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA 28-11-2023 19-12-2023 Đã trả kết quả
13 000.00.17.H52-231124-0001 CHI CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH SƠN LA - NGUYỄN THỊ DUNG 24-11-2023 15-12-2023 Đã trả kết quả
14 000.00.17.H52-231123-0004 CÔNG AN TỈNH SƠN LA 23-11-2023 14-12-2023 Đã trả kết quả
15 000.00.17.H52-231122-0007 CÔNG AN TỈNH SƠN LA 23-11-2023 14-12-2023 Đã trả kết quả
16 000.00.17.H52-231122-0006 CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG 22-11-2023 27-11-2023 Đã trả kết quả
17 000.00.17.H52-231120-0001 THƯ VIỆN TỈNH - ĐINH THỊ VÂN 21-11-2023 12-12-2023 Đã trả kết quả
18 000.00.17.H52-231121-0001 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG TAKII VIỆT NAM 21-11-2023 04-12-2023 Đã trả kết quả
19 000.00.17.H52-231117-0001 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 17-11-2023 08-12-2023 Đã trả kết quả
20 000.00.17.H52-231116-0006 CDC TỈNH SƠN LA 16-11-2023 07-12-2023 Đã trả kết quả
21 000.00.17.H52-231116-0005 CỬA HÀNG NGUYỄN QUANG TRIỀU 16-11-2023 21-11-2023 Đã trả kết quả
22 000.00.17.H52-231114-0001 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP 14-11-2023 05-12-2023 Đã trả kết quả
23 000.00.17.H52-231110-0002 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA - TRẦN TUẤN ĐẠT 13-11-2023 04-12-2023 Đã trả kết quả
24 000.00.17.H52-231110-0001 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH SƠN LA 10-11-2023 22-11-2023 Đã trả kết quả
25 000.00.17.H52-231108-0004 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIAO HÀNG NHANH - CHI NHÁNH SƠN LA 09-11-2023 17-11-2023 Đã trả kết quả
26 000.00.17.H52-231108-0003 HỘ KINH DOANH ĐÀO ĐỨC ĐIỆP 08-11-2023 13-11-2023 Đã trả kết quả
27 000.00.17.H52-231107-0001 BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU - ĐỖ THỊ ÚT 07-11-2023 28-11-2023 Đã trả kết quả
28 000.00.17.H52-231103-0003 TRUNG TÂM QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT THẾ HỆ MỚI 03-11-2023 08-11-2023 Đã trả kết quả
29 000.00.17.H52-231103-0002 SỞ NỘI VỤ - LÒ THỊ HẢI YẾN 03-11-2023 24-11-2023 Đã trả kết quả
30 000.00.17.H52-231102-0001 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 02-11-2023 23-11-2023 Đã trả kết quả
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng