STT Mã hồ sơ Tên cá nhân / tổ chức Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 000.00.17.H52-221004-0002 BÙI XUÂN MẠNH 04-10-2022 07-10-2022 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
2 000.00.17.H52-221003-0003 THƯ VIỆN TỈNH 03-10-2022 24-10-2022 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
3 000.00.17.H52-221003-0002 TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH SƠN LA 03-10-2022 14-10-2022 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
4 000.00.17.H52-221003-0001 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN SỐP CỘP 03-10-2022 24-10-2022 Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính đang xử lý
5 000.00.17.H52-220922-0002 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 22-09-2022 13-10-2022 Đã trả kết quả
6 000.00.17.H52-220919-0001 THƯ VIỆN TỈNH 19-09-2022 10-10-2022 Đã trả kết quả
7 000.00.17.H52-220916-0001 THƯ VIỆN TỈNH 16-09-2022 07-10-2022 Đã trả kết quả
8 000.00.17.H52-220912-0001 TỈNH ĐOÀN SƠN LA 12-09-2022 15-09-2022 Đã trả kết quả
9 000.00.17.H52-220907-0001 SỞ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 07-09-2022 28-09-2022 Đã trả kết quả
10 000.00.17.H52-220830-0004 HỘI CỰU CHIẾN BNH TỈNH SƠN LA 30-08-2022 22-09-2022 Đã trả kết quả
11 000.00.17.H52-220830-0003 SỞ TƯ PHÁP 30-08-2022 22-09-2022 Đã trả kết quả
12 000.00.17.H52-220830-0002 SỞ TƯ PHÁP 30-08-2022 22-09-2022 Đã trả kết quả
13 000.00.17.H52-220830-0001 THƯ VIỆN TỈNH 30-08-2022 22-09-2022 Đã trả kết quả
14 000.00.17.H52-220826-0001 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH SƠN LA 26-08-2022 20-09-2022 Đã trả kết quả
15 000.00.17.H52-220826-0002 TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH SƠN LA 26-08-2022 20-09-2022 Đã trả kết quả
16 000.00.17.H52-220824-0006 SỞ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH 24-08-2022 16-09-2022 Đã trả kết quả
17 000.00.17.H52-220823-0003 CDC TỈNH SƠN LA 23-08-2022 15-09-2022 Đã trả kết quả
18 000.00.17.H52-220823-0002 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN SÔNG MÃ 23-08-2022 15-09-2022 Đã trả kết quả
19 000.00.17.H52-220823-0001 CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA 23-08-2022 15-09-2022 Đã trả kết quả
20 000.00.17.H52-220819-0001 THƯ VIỆN TỈNH 19-08-2022 13-09-2022 Đã trả kết quả
21 000.00.17.H52-220816-0001 THƯ VIỆN TỈNH 16-08-2022 08-09-2022 Đã trả kết quả
22 000.00.17.H52-220810-0001 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH SƠN LA 10-08-2022 31-08-2022 Đã trả kết quả
23 000.00.17.H52-220809-0001 CDC TỈNH SƠN LA 09-08-2022 30-08-2022 Đã trả kết quả
24 000.00.17.H52-220802-0001 CÔNG AN THÀNH PHỐ SƠN LA 02-08-2022 23-08-2022 Đã trả kết quả
25 000.00.17.H52-220729-0001 THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 29-07-2022 19-08-2022 Đã trả kết quả
26 000.00.17.H52-220727-0003 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 27-07-2022 17-08-2022 Đã trả kết quả
27 000.00.17.H52-220727-0004 CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT TOOLS 27-07-2022 04-08-2022 Đã trả kết quả
28 000.00.17.H52-220727-0002 CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ VẬN TẢI 247 27-07-2022 04-08-2022 Đã trả kết quả
29 000.00.17.H52-220727-0001 CÔNG AN TỈNH 27-07-2022 17-08-2022 Đã trả kết quả
30 000.00.17.H52-220726-0001 HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH 26-07-2022 29-07-2022 Đã trả kết quả
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng