Trợ lý ảo Dịch vụ công Sơn La
Trợ lý ảo giải đáp thông tin, thắc mắc, yêu cầu của người dân về dịch vụ công. Anh/chị vui lòng nhập yêu cầu để được hỗ trợ.
STT Mã hồ sơ Tên cá nhân / tổ chức Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
31 000.00.17.H52-231031-0001 BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG XUÂN NHA 31-10-2023 21-11-2023 Đã trả kết quả
32 000.00.17.H52-231027-0002 THƯ VIỆN TỈNH - ĐINH THỊ VÂN 30-10-2023 20-11-2023 Đã trả kết quả
33 000.00.17.H52-231027-0003 CDC TỈNH SƠN LA - QUÀNG MẠNH CƯỜNG 27-10-2023 09-11-2023 Đã trả kết quả
34 000.00.17.H52-231027-0001 CDC TỈNH SƠN LA - QUÀNG MẠNH CƯỜNG 27-10-2023 08-11-2023 Đã trả kết quả
35 000.00.17.H52-231023-0001 THƯ VIỆN TỈNH - LƯƠNG TUẤN CƯỜNG 25-10-2023 15-11-2023 Đã trả kết quả
36 000.00.17.H52-231018-0001 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 19-10-2023 09-11-2023 Đã trả kết quả
37 000.00.17.H52-231018-0002 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỜ A HÙNG 18-10-2023 31-10-2023 Đã trả kết quả
38 000.00.17.H52-231017-0001 SỞ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 17-10-2023 07-11-2023 Đã trả kết quả
39 000.00.17.H52-231013-0001 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 13-10-2023 20-10-2023 Đã trả kết quả
40 000.00.17.H52-231011-0001 TT QUẢNG CÁO & DVTM LỆ THỦY 11-10-2023 16-10-2023 Đã trả kết quả
41 000.00.17.H52-231010-0003 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 11-10-2023 01-11-2023 Đã trả kết quả
42 000.00.17.H52-231010-0004 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 11-10-2023 01-11-2023 Đã trả kết quả
43 000.00.17.H52-231010-0001 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP - NGUYỄN NGỌC QUANG MINH 10-10-2023 31-10-2023 Đã trả kết quả
44 000.00.17.H52-231010-0002 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP - NGUYỄN NGỌC QUANG MINH 10-10-2023 31-10-2023 Đã trả kết quả
45 000.00.17.H52-231006-0002 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘC CHÂU - NGUYỄN VĂN TÙNG 06-10-2023 27-10-2023 Đã trả kết quả
46 000.00.17.H52-231006-0003 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘC CHÂU - NGUYỄN VĂN TÙNG 06-10-2023 27-10-2023 Đã trả kết quả
47 000.00.17.H52-231003-0001 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 03-10-2023 25-10-2023 Đã trả kết quả
48 000.00.17.H52-230929-0002 CƠ SỞ PHÔ TÔ HOÀN CHUYÊN 29-09-2023 04-10-2023 Đã trả kết quả
49 000.00.17.H52-230926-0002 THƯ VIỆN TỈNH - ĐINH THỊ VÂN 28-09-2023 19-10-2023 Đã trả kết quả
50 000.00.17.H52-230927-0004 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP - NGUYỄN NGỌC QUANG MINH 27-09-2023 18-10-2023 Đã trả kết quả
51 000.00.17.H52-230927-0003 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CÔNG NGHIỆP - NGUYỄN NGỌC QUANG MINH 27-09-2023 18-10-2023 Đã trả kết quả
52 000.00.17.H52-230927-0002 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 27-09-2023 18-10-2023 Đã trả kết quả
53 000.00.17.H52-230915-0002 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 15-09-2023 06-10-2023 Đã trả kết quả
54 000.00.17.H52-230914-0004 HỘI NÔNG DÂN TỈNH - HOÀNG THỊ HUYỀN 14-09-2023 19-09-2023 Đã trả kết quả
55 000.00.17.H52-230911-0014 CỬA HÀNG QUẢNG CÁO VÀ NỘI THẤT VIỆT ANH 12-09-2023 15-09-2023 Đã trả kết quả
56 000.00.17.H52-230906-0001 THƯ VIỆN TỈNH - ĐINH THỊ VÂN 08-09-2023 29-09-2023 Đã trả kết quả
57 000.00.17.H52-230908-0002 THƯ VIỆN TỈNH - NGUYỄN THỊ NGOAN 08-09-2023 29-09-2023 Đã trả kết quả
58 000.00.17.H52-230908-0004 Đỗ Út Thương 08-09-2023 15-09-2023 Đã trả kết quả
59 000.00.17.H52-230831-0001 BAN DÂN TỘC - NGÔ THỊ THÚY 06-09-2023 28-09-2023 Đã trả kết quả
60 000.00.17.H52-230829-0001 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA - LÊ NGUYÊN NGỌC 29-08-2023 01-09-2023 Đã trả kết quả
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng