Trợ lý ảo Dịch vụ công Sơn La
Trợ lý ảo giải đáp thông tin, thắc mắc, yêu cầu của người dân về dịch vụ công. Anh/chị vui lòng nhập yêu cầu để được hỗ trợ.
STT Mã hồ sơ Tên cá nhân / tổ chức Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
961 STT.LXS01A.170718.53 SỞ CÔNG THƯƠNG 18-07-2017 08-08-2017 Đã trả kết quả
962 STT.LVS03A.170717.52 THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 17-07-2017 07-08-2017 Đã trả kết quả
963 STT.LXS04A.170717.51 CÔNG TY TNHH MTV PHƯỚC THIỆN SƠN LA 17-07-2017 26-07-2017 Đã trả kết quả
964 STT.LXS01A.170713.50 TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 13-07-2017 03-08-2017 Đã trả kết quả
965 STT.LXS01A.170712.49 TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH 12-07-2017 02-08-2017 Đã trả kết quả
966 STT.LXS01A.170712.48 ĐÀI PTTH TỈNH SƠN LA 12-07-2017 02-08-2017 Đã trả kết quả
967 STT.LCS03A.170710.47 HỘI KHOA HỌC KINH TẾ TỈNH SƠN LA 10-07-2017 21-08-2017 Đã trả kết quả
968 STT.LCS05A.170710.46 BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA NĂM 2017 10-07-2017 11-07-2017 Đã trả kết quả
969 STT.LXS01A.170707.45 SỞ VHTT&DL 07-07-2017 28-07-2017 Đã trả kết quả
970 STT.LXS01A.170705.44 HĐND HUYỆN SỐP CỘP 05-07-2017 26-07-2017 Đã trả kết quả
971 STT.LXS01A.170705.43 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 05-07-2017 26-07-2017 Đã trả kết quả
972 STT.LCS03A.170705.42 UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH SƠN LA 05-07-2017 16-08-2017 Đã trả kết quả
973 STT.LCS03A.170703.41 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE 03-07-2017 14-08-2017 Đã trả kết quả
974 STT.LCS03A.170703.40 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH SƠN LA 03-07-2017 14-08-2017 Đã trả kết quả
975 STT.LCS03A.170630.39 LIÊN HIỆP HỘI KH&KT SƠN LA 30-06-2017 11-08-2017 Đã trả kết quả
976 STT.LXS01A.170629.38 TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH 29-06-2017 20-07-2017 Đã trả kết quả
977 STT.LXS01A.170629.37 HỘI VHNT TỈNH SƠN LA 29-06-2017 20-07-2017 Đã trả kết quả
978 STT.LXS01A.170626.36 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 26-06-2017 17-07-2017 Đã trả kết quả
979 STT.LVS03A.170619.35 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 19-06-2017 10-07-2017 Đã trả kết quả
980 STT.LXS01A.170616.34 BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA MỘC CHÂU 16-06-2017 07-07-2017 Đã trả kết quả
981 STT.LCS03A.170616.33 CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 16-06-2017 28-07-2017 Đã trả kết quả
982 STT.LVS06A.170613.32 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 13-06-2017 27-06-2017 Đã trả kết quả
983 STT.LXS01A.170609.31 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY 09-06-2017 30-06-2017 Đã trả kết quả
984 STT.LCS03A.170605.30 CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ 05-06-2017 17-07-2017 Đã trả kết quả
985 STT.LXS01A.170602.29 THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 02-06-2017 23-06-2017 Đã trả kết quả
986 STT.LXS01A.170602.28 THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 02-06-2017 23-06-2017 Đã trả kết quả
987 STT.LXS01A.170602.27 CÔNG AN TỈNH SƠN LA 02-06-2017 23-06-2017 Đã trả kết quả
988 STT.LVS03A.170602.26 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 02-06-2017 23-06-2017 Đã trả kết quả
989 STT.LCS03A.170530.19 LIÊN MINH HTX TỈNH SƠN LA 30-05-2017 11-07-2017 Đã trả kết quả
990 STT.LXS01A.170525.17 THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA 25-05-2017 15-06-2017 Đã trả kết quả
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng